SZKOŁA 2020/2021

OGŁOSZENIA

Pliki do pobrania

SAMORZĄD

RODO

RADA RODZICÓW

Wolontariat SP3


PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W TRZCIANCE (AKTUALIZACJA 17.05.2021 R.) 


 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r.w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

CZYTAJ DALEJ >>REKRUTACJA UZUPENIAJĄCA

Na podstawie art. 157 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378 z późn. zmianami) oraz zgodnie z Zarządzeniem
Nr 27/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Trzcianka, na rok szkolny 2021/2022 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzciance informuje, iż termin postępowania uzupełniającego do klas pierwszych potrwa od 06.04.2021 do 16.04.2021 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów – dostępne do pobrania w zakładce ogłoszenia   i przesłanie ich na maila szkoły sp3trzcianka@wp.pl.Szanowni Rodzice!

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt.1 w związku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm., oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 27/21 z dnia 22 stycznia 2021 r. a także w związku z podaną do publicznej wiadomości listą uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do I klasy, przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia czyli potwierdzenia woli rodziców tych dzieci -dostępne  do pobrania  poniżej oraz przesłanie na adres sp3trzcianka@wp.pl do dnia 29.03.2021r.  POBIERZ  PLIK  Pobierz plik >>Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 2021/2022  Pobierz

Lista uczniów przyjętych do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 2021/2022 POBIERZ PLIK >>


 


 

 

Realizacja projektu „Emocja” – moduł II „Wyobraźnia”.


Zgodnie z planem, klasa 2a zakończyła realizację drugiego modułu projektu „Emocja”. Został on zrealizowany zarówno stacjonarnie jak i online. Celem podjętych działań było pobudzenie wyobraźni twórczej, współdziałanie w grupie oraz uświadomienie faktu, że wyobraźnię można traktować jako możliwość do osiągania celów.

 

Uczniowie omawiali swoje samopoczucie oraz uczucia towarzyszące poszczególnym zadaniom. Wprowadzeniem w temat było „Magiczne pudełko”, a zadaniem uczniów- odgadnięcie, co się w nim znajduje. Mieli okazję porozmawiać na temat opowiadania „Żółty balonik”, dzięki któremu wczuwając się w rolę bohaterów opowiadania, przybliżyli sobie pojęcie empatii oraz wyobraźni. Natomiast elementem wzbudzającym duże zainteresowanie było przeprowadzenie eksperymentu z użyciem balona – pokazanie zjawiska elektrostatycznego. Następnie każde dziecko odkodowało obrazek oraz stworzyło balonik według własnego projektu. Podczas relaksacyjnych zajęć ruchowych, używając wyobraźni, udali się w „Lot balonem” oraz wykonali taniec wyobraźni. Owa relaksacja dała impuls do dalszych rozważań na temat osobistych odczuć i wyobrażeń. Z kolei film „Czarownica na miotle” doprowadził do zastanowienia się nad wartościami takimi jak przyjaźń, współpraca, tolerancja, chęć dzielenia się oraz zrozumienie i wyrozumiałość dla innych. Dzięki aplikacji Quiver, znowu można było podziwiać swoją twórczość plastyczną w trójwymiarze, a moduł zakończył się klasowym konkursem na „Portret wyobraźni”.

BIP

Wyniki konkursów

Wczesne wspomaganie rozwoju

Szukaj

Udział w projektach

CYFROWA SZKOŁA

ŚWIETLICA

Dla nauczyciela